Cennik ITEKOM Sp. z o.o. dostępu do INTERNETU

w domach jednorodzinnych (instalacja indywidualna)

ważny od stycznia 2017 r.

 

    Abonament miesięczny:

s z y b k o ś ć          t r a n s m i s j i  
POBIERANIE WYSYŁANIE  
do szczytowo do opłaty miesięczne
1 Mb/s 2 Mb/s 256 kb/s 42 zł*
2 Mb/s 4 Mb/s 512 kb/s 48 zł*
4 Mb/s 8 Mb/s 1 Mb/s 54 zł*
6 Mb/s 10 Mb/s 1,5 Mb/s 60 zł*
8 Mb/s 12 Mb/s 2 Mb/s 69 zł*
10 Mb/s 15 Mb/s 2,5 Mb/s 75 zł*
16 Mb/s 20 Mb/s 3 Mb/s 99 zł*
25 Mb/s 30 Mb/s 3,5 Mb/s 129 zł*
40 Mb/s - 4 Mb/s 159 zł*
* kwota brutto uwzględniająca rabaty:
3 zł za zgodę na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną oraz
6 zł za terminowe opłacanie rachunków

 

 Jednorazowa opłata aktywacyjna

 

Długość umowy

Opłata
24 miesiące
1 zł*
12 miesięcy
49 zł*
6 miesięcy
189 zł*

 * kwota brutto

 

Ewentualne dopłaty do instalacji:  
maszt antenowy: 79 zł*
uchwyt antenowy: 49 zł*
obejma: 69 zł*
* kwota brutto