Dane potrzebne do zawarcia umowy*

 

Proszę skopiować i wkleić w treść emaila wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
w celu zawarcia umowy
lub do nas zatelefonować 71 398 09 73 i przekazać ustnie

 

Imię i nazwisko: ………………………………………

Ewentualnie nazwa firmy i NIP: ……………………...………………….......……

Adres instalacji: ………………………………………..

Adres zameldowania (jeżeli inny niż instalacji): …………………………………

Email do przesyłania faktur: ………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………

Okres zastrzeżony umowy (6, 12, 24 m-ce): ……………………………………..

Abonament (taryfa): ………………………………………….......................………

Dodatkowy sprzęt (np. router, EoPL): ………………………………………………..................................................…….

 

PESEL: zostanie spisany podczas podpisywania umowy

Nr dowodu osobistego: zostanie spisany podczas podpisywania umowy

*Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ITEKOM Sp. z o.o.
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych w celu
przygotowania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wysłania formularza i przygotowania umowy. Przysługuje Państwu prawo
dostępu do danych i prawo ich poprawienia.